Bestuur

DPV bestaat uit een bestuur, verenigingsraad en een algemene ledenvergadering (ALV).

Het bestuur van DPV bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Zij zijn allemaal lid van DPV én verloskundige. De bestuursleden worden gekozen en ontslagen door de ALV. Het bestuur wijst uit de gekozen leden zelf een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan.

Dit zijn de bestuursleden van DPV

Annette Andriesen

Penningmeester

Benoemd per november 2021
Treedt af per 31 december 2025
(1e termijn)

Lieke Vrijssen

Voorzitter

Benoemd per november 2021
Treedt af per 31 december 2025
(1e termijn)

Joost de Jong

Vice-Voorzitter

Benoemd per november 2022
Treedt af per 31 december 2026
(1e termijn)

Margreeth Veen-Piers

Secretaris

Benoemd per 4 november 2016
Treedt af per 31 december 2024
(2e termijn)