Onze bestuursleden

Bestuursleden

Mevrouw E. (Esther) van Weerdenburg - van de Lagemaat

Benoemd: 1 januari 2023
Aftredend: 31 december 2026 (1e termijn)

“Een jaar of 20 geleden kwam ik al bij het SPV terecht. Ik was nog niet zo lang afgestudeerd en had nog niet veel taken in de Kring. Daarna ontstond er een vacature in het bestuur van de Deelnemersvereniging en werd ik gevraagd en ik heb jaren met veel plezier de Deelnemersvereniging bestuurd. En toen ontstond de volgende uitdaging…. Het bestuur van het fonds zocht een nieuwe voorzitter. Met veel enthousiasme heb ik mij geschoold en nog meer verdiept in het fonds, ter voorbereiding op deze verantwoordelijke taak. Hier ga ik mij ten volle voor inzetten in de komende jaren.”

De heer J. (Sjaak) Toet

Benoemd: 7 maart 2013
Aftredend: 31 december 2025 (3e termijn)

“Naast mijn werk als verloskundige vind ik het boeiend om me in te zetten voor ons beroepspensioenfonds. Zeker in deze turbulente tijd is het een uitdaging ervoor te zorgen dat ons pensioenfonds een solide en solidair fonds blijft. Want als u en ik, nu of in de toekomst ‘oud’ geworden zijn, moeten we kunnen rekenen op een goed pensioen.”

Mevrouw drs. M.M. (Marian) van der Berg

Benoemd: 7 maart 2013
Aftredend: 31 december 2025 (3e termijn)

”Naast verloskundige ben ik ook bedrijfseconoom. Ik heb ervaren dat het besturen van een pensioenfonds niet iets is wat je er even bij doet. Je bent wel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds en hebt daarmee een grote invloed op het betaalbaar houden van een goede pensioenregeling. En daar zet ik me graag voor in.”

Mevrouw A.M. (Arma) Kaan

Benoemd: 16 juli 2015
Aftredend: 31 december 2027 (3e termijn)

“Ik kan werkelijk namens de verloskundigen invloed uitoefenen op ons pensioen. Ik dacht altijd: pensioen is een trein die rijdt waarvan je hoopt dat-ie op het station aankomt. Nu weet ik dat wij als verloskundigen echt kunnen meebeslissen en mee kunnen sturen. Ons pensioenfonds is echt ván, vóór en dóór verloskundigen. Dat ervaar ik als heel inspirerend.”

Mevrouw L.F.M. (Linda) van Eijck

Benoemd: 1 juli 2022
Aftredend: 31 december 2026 (1e termijn)

“Sinds 2007 werk ik als verloskundige een paar jaar later ben ik als echoscopist begonnen. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en het pensioenfonds kwam op mijn pad. Ik ben eerst lid geweest van de deelnemersraad van DPV en daar de eerste ervaringen met pensioen opgedaan. De laatste jaren ben ik steeds meer geïnteresseerd in pensioenen en dan met name ons eigen pensioen. Ik wil steven naar een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen. Ik denk dat ik daar goed aan mee kan werken in het bestuur van ons pensioenfonds.”

Mevrouw S.A. (Suzanne) van Steijn

Benoemd: 1 juli 2022
Aftredend: 31 december 2026 (1e termijn)

“Als verloskundige zijn we dagelijks bezig met de gezondheid van onze cliënten. We zetten ons in voor gezonde zwangerschappen en geboortes en daarmee een goede start van elk gezin. Als aspirant bestuurslid wil ik graag een bijdrage te leveren aan een goed pensioen als onderdeel van de financiële gezondheid van onze beroepsgroep, zodat we ons sterk kunnen blijven maken voor goede verloskundige zorg.”