Taken bestuur

DPV is een zelfstandige vereniging die wordt bestuurd door een gekozen bestuur. Het bestuur bestaat uit (gepensioneerde) verloskundigen. De leden kiezen het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en beheren van DPV

Bijvoorbeeld de taken die de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB) neerlegt bij een beroepspensioenvereniging zoals de onze.

Het bestuur bepaalt het beleid van DPV

Ook zorgt DPV ervoor dat de leden goed geïnformeerd worden over hun pensioen. Het bestuur kan daarbij ondersteund worden door externe deskundigen.

vlnr: Lieke Vrijssen, Margreeth Veen, Annette Andriessen en Joost de Jonge