Kerncijfers

Onderstaande bedragen zijn belangrijk voor de berekening van uw pensioen. Deze bedragen worden elk jaar aangepast.

Franchise 2024 € 26.167,-
Maximum beroepsinkomen 2024 € 125.112,-
Premiepercentage 2024* 16,4% van de pensioengrondslag**
**beroepsinkomen tot maximum – franchise
**Inclusief 0,7% premie (2024) PVI.
Belegd vermogen ultimo 2022 € 390.389.000,-
Aantal deelnemers ultimo 2022
Actieve deelnemers 2.787
Gewezen deelnemers 1.490
Pensioengerechtigden 576

De kerncijfers van de overheid (bedragen voor AOW en ANW) vindt u op SVB.nl.