Gedragscode

In de gedragscode leest u hoe wij zorgen voor integriteit van het pensioenfonds en de bestuursleden. In de gedragscode staan regels om conflicten tussen belangen van het pensioenfonds en privébelangen te voorkomen.

De gedragscode is een onderdeel van een groter geheel (Pension Fund Governance). Pension Fund Governance moet zorgen voor meer openheid en transparantie naar de aangesloten deelnemers. Daarnaast moeten alle pensioenfondsen verantwoording afleggen over het beleid aan alle belanghebbenden. Dit moet het vertrouwen in de sector en in de pensioenfondsen vergroten.

Het bestuur van SPV zorgt ervoor dat het bestuur als geheel maar ook de bestuursleden afzonderlijk over voldoende kennis beschikken. Dit gebeurt onder andere door het bijhouden van vakliteratuur en het volgen van specifieke opleidingen en cursussen. Waar nodig maakt het bestuur gebruik van de inzet van externe adviseurs (structureel of incidenteel).