Waarom DPV?

Verloskundigen in Nederland bouwen pensioen op via onze pensioenregeling. Onze pensioenregeling wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV). Door lid te worden van de deelnemersvereniging (DPV) steunt u de pensioenregeling van en voor verloskundigen. Het lidmaatschap bedraagt in 2024 € 0,- en verplicht u tot niets.

Van, voor én door verloskundigen

Door samen een beroepspensioenfonds op te richten hebben wij als verloskundigen de zorg voor onze oude dag solidair geregeld. Wij zijn dus zelf verantwoordelijk voor de inhoud van onze pensioenregeling. Zo hebben wij bijvoorbeeld bepaald dat er een partnerpensioen is en hebben wij gezorgd voor een regeling van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Ons pensioen is goed geregeld

De voordelen van een eigen verloskundigenpensioen op een rij:

✔ Samen pensioen opbouwen is voordeliger dan alleen sparen
Het levert u een hoger pensioen op.
✔ SPV heeft geen winstdoel
Dat betekent dat het rendement voor u als deelnemer is.
✔ U spaart voor uw eigen pensioen 
Elk jaar bouwt u een stukje van uw eigen pensioen op. Hiervoor betaalt u pensioenpremie.
Werkt u in loondienst? Dan kan uw werkgever een deel van de pensioenpremie betalen.
✔ U heeft de keuze om u te verzekeren voor voortzetting van uw pensioenopbouw als u beroepsarbeidsongeschikt wordt.

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen

Ons beroepspensioenfonds is verplicht voor verloskundigen. Dat is via de wet zo geregeld. Een voordeel hiervan is dat de premie volledig fiscaal aftrekbaar is en dat uw pensioen gewoon geregeld is. Dus alle verloskundigen zijn deelnemer bij SPV.

Als deelnemer bij SPV kunt u ook lid worden van onze Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (DPV). Als lid van DPV geeft u aan dat u graag wilt dat deze zogenoemde verplichtstelling blijft bestaan. Alleen als er voldoende verloskundigen lid zijn van DPV kan de verplichte pensioenregeling blijven bestaan. De overheid controleert periodiek of het zogenoemde draagvlak groot genoeg is om onze pensioenregeling van en voor verloskundigen te behouden.

Als lid van DPV wilt u dat…

✔ de basis van uw pensioen goed geregeld is.
✔ het rendement van SPV naar uw pensioen gaat.
✔ u medezeggenschap heeft over uw pensioenregeling.
✔ de pensioenregeling nu en in toekomst blijft bestaan.

Uw lidmaatschap aan DPV kost u niets

Elk jaar wordt de contributie vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Wilt u weten of u al lid bent van DPV, neemt dan contact op. Het lidmaatschap verplicht u tot niets.