Missie

“De zorg voor later is onze 2e natuur.” Dat is onze missie. Dit is onze bestaansgrond en hier staan we voor.

SPV voert de pensioenregeling uit van eerstelijns verloskundigen. Het fonds zorgt er voor dat uw pensioen op een goede manier geadministreerd wordt en u op tijd uw pensioen uitbetaald krijgt. SPV belegt de pensioenpremies en verzorgt de voorlichting over de pensioenregeling. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van het beleid.

Visie
De deelnemers staan centraal in het denken en doen van SPV. We streven naar een solide, integer en maatschappelijk verantwoord beheer van ons pensioen. Hiervoor nemen we weloverwogen risico’s. Het pensioenfonds doet dit op een transparante wijze.