Financiële situatie

De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn. De (actuele) dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen nu en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Maandelijks rapporteert SPV de beleidsdekkingsgraad aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad moet voldoende hoog zijn. Is de beleidsdekkingsgraad bijvoorbeeld 110%? Dan staat tegenover elke € 100,- die het fonds moet uitbetalen, € 110,- aan vermogen.

We moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt eisen aan de grootte van onze reserves. Dat noemen we de minimaal vereiste en de vereiste dekkingsgraad. Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan 104,3%? Dan hebben we een dekkingstekort. Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan 104,3% maar lager dan 118,3% (2023)? Dan is er een reservetekort.

Momentopname

De hier getoonde dekkingsgraden zijn een momentopname. Uitgaande van de rentestand en het aandelenrendement op de laatste dag van iedere maand. De dekkingsgraad ontwikkelt zich dagelijks.

Verloop beleidsdekkingsgraad

In deze grafiek ziet u het verloop van de beleidsdekkingsgraad over de afgelopen periode.