Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat u straks zelf na uw pensionering krijgt. Voor uw pensioen betaalt u maandelijks een premie.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt jaarlijks ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw beroepsinkomen minus de franchise.

Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. De franchise is € 26.167- (2024).
Het beroepsinkomen waarover u pensioen opbouwt is gemaximeerd op € 125.122,- (2024). Over het meerdere betaalt u geen premie en bouwt u geen pensioen op.

Hoeveel premie betaalt u?

In 2024 betaalt u 16,4% premie over uw pensioengrondslag. Dit premiepercentage is inclusief 0,7% premie PVI. Meedoen met PVI is op vrijwillige basis.

Wat moet u verder weten?

Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw ouderdomspensioen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u heeft opgebouwd en wat u kunt opbouwen tot uw pensioendatum. U ontvangt het UPO ieder jaar van het pensioenfonds.