Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner heeft volgens de wet recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

Het pensioenfonds neemt contact op met uw nabestaanden. Het pensioenfonds regelt de eventuele uitkering van bijzonder partnerpensioen (aan een ex-partner) ook automatisch.

Wat moet u verder weten?

De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Wat moeten uw nabestaanden doen?

Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds!

Hebben we geen juiste gegevens?

Dan kunnen we het pensioen helaas niet uitkeren. Melden uw nabestaanden zich binnen 5 jaar na uw overlijden? Dan kunnen we het pensioen op verzoek alsnog uitkeren aan uw partner en/of kinderen.

Wanneer uw partner overlijdt

Wanneer uw partner overlijdt, heeft dat geen directe gevolgen voor uw pensioensituatie. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangt het pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente. Woont u samen of woont u in het buitenland? Dan moet u het overlijden van uw partner zelf melden aan het pensioenfonds.

Wanneer uw kind overlijdt

Het overlijden van een kind heeft geen gevolgen voor uw pensioensituatie. U hoeft het overlijden van een kind niet aan het pensioenfonds te melden.