Mijn pensioenuitkering

U krijgt pensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch aan het einde van iedere maand uw pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
 • Woont u in het buitenland
  Dan hebt u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) inleveren.

Wat moet u verder weten?

 • We maken uw pensioenuitkering iedere maand op de 21e over naar uw rekening. Uw geld staat dan in principe een dag later op uw rekening.
 • U ontvangt niet apart vakantiegeld. Dit is al in uw pensioenuitkering opgenomen.
 • Bij de start van uw pensioen krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan € 0,25.
 • In het 1e kwartaal van ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Hierin staat precies hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar hebt ontvangen. En welke bedragen we hebben ingehouden. U heeft deze jaaropgave nodig voor de Belastingdienst.
 • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.
 • Vanaf het moment dat u een AOW-uitkering ontvangt, krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op Belastingdienst.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Betaaldata

Maand Betaaldatum
Dag
januari 19-1-2024 Vrijdag
februari 21-2-2024 Woensdag
maart 21-3-2024 Donderdag
april 19-4-2024 Vrijdag
mei 21-5-2024 Dinsdag
juni 21-6-2024 Vrijdag
juli 19-7-2024 Vrijdag
augustus 21-8-2024 Woensdag
september 20-9-2024 Vrijdag
oktober 21-10-2024 Maandag
november 21-11-2024 Donderdag
december 20-12-2024 Vrijdag