Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. Uw pensioenuitkering gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

We betalen uw pensioen uit vanuit Nederland. U kunt uw pensioen dus niet ‘meenemen’ naar het buitenland.

Wat moet u doen?

U bent verplicht om 1 keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) naar ons op de sturen. Als u dit niet doet, stopt uw pensioenuitkering.

  • Vul het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ (pdf) in.
  • Laat het formulier door een bevoegde instantie ondertekenen.
  • Stuur het formulier voorzien van een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar het pensioenfonds.

Geen dubbele belasting

Als u uw pensioen in het buitenland ontvangt, moet u soms wel in Nederland belasting betalen (afhankelijk van het land waarin u gaat wonen/woont). Met een aantal landen heeft Nederland hierover afspraken gemaakt, om te voorkomen dat u dubbel belasting moet betalen. Er is afgesproken dat u in die landen belasting betaalt in plaats van in Nederland. Verhuist u naar een van die landen? Neem dan contact op met het pensioenfonds om uw situatie te bespreken. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.