Belastingaangifte

Betaalt u de pensioenpremie zelf? Of houdt uw werkgever (een gedeelte van) de premie in op uw nettoloon? Dan kunt u de betaalde premie als negatief loon opgeven bij uw belastingaangifte. Houdt uw werkgever uw premie in op uw brutoloon? Dan betaalt u al minder belasting en is de premie niet aftrekbaar.

U bent in loondienst

De premie die uw werkgever heeft ingehouden op uw nettoloon of die u zelf rechtstreeks aan het pensioenfonds heeft betaald, geldt als negatief loon. Dit betekent dat u de deze premie over een bepaald jaar in mindering brengt op uw ontvangen brutoloon.

Dit doet u zo:

  • In ‘Box 1 Werk en Woning’ onder ‘Loon’ geeft u aan wat uw inkomsten waren.
  • Daaronder geeft u op een aparte regel aan welk bedrag er in het jaar waarover u aangifte doet, aan premie is ingehouden op uw nettoloon of welke premie u zelf rechtstreeks aan het pensioenfonds heeft betaald.
  • Bij ‘Naam werkgever’ vult u in: Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen.
  • De betaalde en/of ingehouden premie geeft u op als negatief loon door vóór het bedrag een minteken te plaatsen. Het bedrag wordt automatisch afgetrokken.

 

Wat overblijft is uw belastbaar brutoloon over het jaar van belastingaangifte.

U bent zelfstandig ondernemer

De betaalde pensioenpremie kunt u als bedrijfskosten aftrekken van de bruto-omzet van uw onderneming.

De Belastingdienst krijgt informatie over uw pensioen

Werkt u als zelfstandige?
Dan geeft SPV het door u opgegeven beroepsinkomen, in rekening gebrachte premie en deeltijdfactor aan de Belastingdienst door. Ook geeft SPV door of u starter bent of niet. Wij doen dit na elk kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2018 moet elk beroepspensioenfonds deze informatie over het pensioen van zelfstandige deelnemers aan de Belastingdienst doorgeven.

Waarom vraagt de belastingdienst deze gegevens?

U mag uw pensioenpremie elk jaar aftrekken van de winst uit uw onderneming. De Belastingdienst controleert of u deze premie terecht aftrekt. Daarvoor geldt namelijk een maximum.

Doe tijdig uw inkomensopgave

U voorkomt dan dat we achteraf uw premie moeten aanpassen. En dat we de belastingdienst een te lage of te hoge premie doorgeven.

Meer weten?
Kijk bij Informatie voor de belastingdienst (pdf).