Beroepsarbeidsongeschikt

Bent u volledig en blijvend beroepsarbeidsongeschikt? U kunt dan gewoon pensioen blijven opbouwen bij SPV.

U betaalt geen pensioenpremie

Wij noemen dat ‘premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid’.

Er zijn voorwaarden

Wilt u dat wij uw pensioenbouw verzorgen als u beroepsarbeidsongeschikt wordt? Dan gelden deze voorwaarden:

  • U bent bij ons verzekerd voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI). Daar betaalt u premie voor.
  • U werkt niet meer als verloskundige.
  • U verkocht uw praktijk of beëindigde uw aandeel in de praktijk.
  • U krijgt een inkomens vervangende uitkering uit een particuliere verzekering van minimaal het wettelijk minimumloon of uit de WIA.
  • U bent 80% tot 100% en blijvend beroepsarbeidsongeschikt. Een Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid stelt dit vast. Het bestuur wijst die Commissie aan. De Commissie bestaat uit een arts en een arbeidsdeskundige en/of verloskundige.
  • Uw inkomen uit ander werk naast uw premievrije pensioenopbouw mag (in 2024) niet hoger zijn dan € 30.000,-. Verdient u meer in een jaar, dan vervalt uw premievrije pensioenopbouw in dat jaar. Verdient u drie jaar op rij meer dan het grensbedrag? Dan vervalt uw premievrije pensioenopbouw definitief.

Werkt u in loondienst en wordt u beroepsarbeidsongeschikt?

Wanneer u uit dienst bent, kunt u premievrij pensioen opbouwen.

Werkt u als zelfstandige en wordt u beroepsarbeidsongeschikt?

Wanneer u een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, kunt u premievrij pensioen opbouwen.

Hoe bepalen we de hoogte van uw premievrije pensioenopbouw?

Bij de bepaling van de vrijgestelde premie kijken wij naar uw gemiddelde pensioengrondslag van de laatste 5 jaar voor uw 1e ziektedag.

Zonder PVI toch pensioen opbouwen

U kunt uw pensioen voor eigen rekening nog opbouwen via vrijwillige voortzetting, binnen de voorwaarden daarvoor.

Meld uw beroepsarbeidsongeschiktheid direct aan SPV

Vraag uiterlijk binnen 3 jaar nadat de beroepsarbeidsongeschiktheid zich heeft geopenbaard premievrijstelling aan bij het pensioenfonds. Bouwt u al premievrij pensioen op bij SPV? Meld veranderingen in uw beroepsarbeidsongeschiktheid en in uw inkomen direct aan ons. Een verzoek tot premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid dient u schriftelijk in bij SPV via het online formulier via E-mail.

Beroepsarbeidsongeschikt: PVI