Pensioen uitruilen

U gaat bijna met pensioen. U kunt uw pensioen nog aanpassen. Bijvoorbeeld door het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit te ruilen. U maakt een definitieve keuze als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later dus niet meer aanpassen.

Wilt u extra ouderdomspensioen?

U mag het partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk omzetten in extra ouderdomspensioen. U krijgt zelf later een hogere pensioenuitkering. Uw partner krijgt als u overlijdt geen of een lager partnerpensioen. Wij hebben hiervoor de schriftelijke toestemming van uw partner nodig.

Wilt u extra partnerpensioen?

U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf later een lagere pensioenuitkering.

Heeft u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen?

Dan kunt u dit deel van het partnerpensioen helaas niet uitruilen.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 67e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u vóór uw 67e met pensioen? Neem contact met ons op via E-mail.

We berekenen uw pensioen opnieuw

We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een offerte. Daarin staan alle bedragen na de uitruil. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.