Andere baan

Een nieuwe baan kan gevolgen hebben voor uw pensioen.

U krijgt een andere baan als verloskundige

 • Verandert u van baan, maar blijft u werken binnen de geboortezorg? Bijvoorbeeld nog steeds als verloskundige, echoscopist of werkzaam binnen de kraamhulp? Dan blijft u in principe deelnemer aan SPV. Dan kan het zijn dat uw inkomen verandert. Geef dit dan aan ons door met het formulier Verwacht beroepsinkomen via E-mail
 • U blijft pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds.
 • Verandert uw inkomen niet als gevolg van uw nieuwe baan? Dan hoeft u niets in te vullen.
 • Het kan zijn dat u in uw nieuwe baan in de geboortezorg deelnemer wordt aan de pensioenregeling van het ABP of van PFZW. In dat geval bent u vrijgesteld van deelname aan de pensioenregeling van SPV. Ook zijn er andere uitzonderingen. In het pensioenreglement staan de precieze voorwaarden voor deelname opgenomen.

U krijgt een andere baan, niet als verloskundige

 • Gaat u werken buiten de geboortezorg, maar bekleedt u nog een bestuurlijke functie vanuit uw verloskundige titel? Ook dan blijft u voor die werkzaamheden deelnemer aan SPV.
 • In alle andere gevallen stopt uw deelname aan SPV.
  • Doe dit met een bevestiging van de accountant en/of uitschrijving KVK.
  • Meld u af bij ons via E-mail.
 • U betaalt geen pensioenpremie meer. U krijgt een overzicht van uw pensioen als u stopt. Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij SPV.

Wat kunt u verder regelen bij einde deelname?

 • Gaat u bij een (andere) werkgever of een andere beroepsgroep werken? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.
 • Heeft u nog geen nieuwe pensioenregeling? En wilt u pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u uw pensioenopbouw tijdelijk vrijwillig voortzetten.