Scheiden

Als u en uw partner uit elkaar gaan, komt er veel op u af. Ook voor uw pensioen moet u dan het een en ander regelen. Om u hierbij te helpen, hebben we een aantal zaken op een rij gezet.

Een relatiebreuk heeft invloed op uw pensioen

Een partner met wie u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd in de periode van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Andersom hebt u natuurlijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. U kunt hier samen andere afspraken over maken.

Meer weten over scheiden en pensioen? Bekijk de video (of lees verder)

U mag het pensioen op 2 manieren verdelen:

 • via verevening
  Uw ex-partner krijgt dan recht op een deel van uw pensioen. Dit pensioen gaat tegelijk met uw eigen pensioen in en stopt als u overlijdt.
 • via conversie
  Uw ex-partner krijgt dan recht op een eigen pensioen. Het start op zijn of haar eigen pensioendatum en stopt bij zijn of haar overlijden.

Aan de verdeling van pensioen zijn kosten verbonden

U en uw ex-partner betalen beiden de helft van dit bedrag. Dit is een bedrag dat elk jaar vastgesteld wordt door het bestuur.

Tarieven verevening (in 2024)
– standaard: € 188,98
– conversie: € 377,94

Wilt u het pensioen verdelen?
Vraag dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij SPV aan. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’

U kunt samen andere afspraken maken

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw pensioen niet te verdelen of een andere periode aan te houden dan de huwelijkse periode. Deze afspraken moeten dan duidelijk in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan.

Geef deze afspraken aan op het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier binnen 2 jaar naar ons op, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

 • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
 • de pagina met pensioenafspraken
 • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner (een deel van) het partnerpensioen

Ook als u een nieuwe partner heeft. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Ook hier kunt u andere afspraken over maken. U kunt afspreken dat uw ex-partner afstand doet van het recht op bijzonder partnerpensioen. Deze afspraken moeten dan duidelijk in uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant staan. Stuur SPV hiervan een kopie. Eventueel kunt u ook het formulier ‘ik wil geen partnerpensioen’ gebruiken.

Partner afmelden?

Als u in Nederland woont en uw huwelijk of geregistreerd partnerschap stopt, hoeft u uw scheiding niet bij het pensioenfonds te melden. Dit regelt de Basisregistratie Personen (BRP) al. Woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner zelf bij het pensioenfonds afmelden. Vul hiervoor het formulier ‘Scheiding buitenland’ in.

Samenwonende partner? Dan altijd afmelden

Een partner waarmee u samenwoont op basis van een samenlevingscontract, heeft na een relatiebreuk onder voorwaarden recht op partnerpensioen. Maar als u uit elkaar gaat, horen wij dat niet automatisch. U moet uw partner zelf bij het pensioenfonds afmelden met het formulier ‘Beëindiging samenwonen’.

 • Is de beëindiging van de samenleving notarieel vastgelegd? Stuur dan een kopie of scan mee van de notariële akte waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is beëindigd.
 • Is de beëindiging van de samenleving niet notarieel vastgelegd? Stuur een door u en uw ex-partner ondertekende verklaring op welke datum uw samenwoning is beëindigd. U kunt ook 2 aparte verklaringen opsturen die door u en uw ex-partner apart zijn ondertekend. De verklaringen moeten wel hetzelfde zijn.