Partnerpensioen

Naast ouderdomspensioen voor uzelf, bouwt u ook partnerpensioen op. Dit is pensioen dat uw partner krijgt na uw overlijden.

Hoeveel is het partnerpensioen?

Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van uw situatie op het moment van overlijden.

  • Werkt u als verloskundige?
    Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd als u met hetzelfde gemiddelde salaris van de laatste vijf jaar was blijven werken tot de pensioendatum.
  • Werkt u niet meer als verloskundige?
    Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u stopte als verloskundige. Dat is 70% van het ouderdomspensioen dat was opgebouwd tot het moment van overlijden.
  • Bent u gepensioneerd?
    Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd.

Wat moet u verder weten?