Aan de slag

Werkt u in Nederland in de geboortezorg (in loondienst of als zelfstandige), heeft u op basis van uw verloskundige titel een bestuurlijke functie en bent/was u als verloskundige ingeschreven in het BIG-register of hoorde u daar ingeschreven te zijn? Dan neemt u verplicht deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV). Als u vanuit werk in loondienst al bent aangesloten bij het ABP of Pensioenfonds Zorg en Welzijn, geldt dit niet.

Om met uw pensioen te starten, moet u zich bij ons aanmelden.

Wat moet u weten?

  • Werkt u als zelfstandige? Dan kunt u uw pensioenpremie als bedrijfskosten aftrekken van uw bruto-omzet.
  • Werkt u in loondienst en betaalt u (een deel) van de pensioenpremie zelf? Dan kunt u de betaalde premie als negatief loon opgeven bij uw belastingaangifte.

Denk na over keuze vrijwillig verzekeren premievrijstelling

Wordt u volledig en blijvend beroepsarbeidsongeschikt? Dan kunt u uw beroep niet meer uitoefenen. Uw pensioenopbouw bij SPV stopt. Alleen als u zich bij SPV vrijwillig verzekert en aan de voorwaarden voldoet, gaat uw pensioenopbouw door. U start de verzekering bij aanmelding en tot uiterlijk 3 maanden daarna. Uw premie wordt 0,7% hoger. Lees meer over de verzekering in de Toelichting keuze PVI (pdf).

Wat kunt u verder regelen?

  • Hebt u een partner? Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Woont u samen? Meld dan uw partner aan.
  • Wilt u ook een dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, dan wordt de premie met 0,7% verhoogd.
  • Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen ‘meenemen’ naar onze pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.