Hogere pensioenuitkering

Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om uw pensioen om te zetten in een hoger pensioen met een aangepaste toeslagberekening.

Hoger pensioen met een lagere toeslag

Als u ervoor kiest voor hoger pensioen met aangepaste toeslag, noemen we dat ‘conversie’. U kiest dan voor een hoger pensioen in ruil voor een lagere jaarlijkse verhoging op uw pensioen. De jaarlijkse verhoging is dan 2% lager. Dit kan in een bepaald jaar leiden tot een verlaging van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering wordt lager als de normale verhoging minder dan 2% is.

Het partnerpensioen en wezenpensioen worden automatisch omgezet naar dezelfde toeslagverlening. Als u een partner hebt, hebben wij de schriftelijke toestemming van uw partner nodig.

Spreiding van uw pensioenuitkering

Kiest u voor een hoger pensioen met een lagere toeslag? Alleen dan kunt u er ook voor kiezen om eerst een aantal jaren een hoger pensioen te ontvangen, en daarna een lager pensioen. Voor het hogere pensioen kunt u kiezen voor een periode van 5 of 10 jaar. Daarna ontvangt u een lagere uitkering zolang u leeft. De hoogste uitkering is 33 1/3 procent hoger dan de laagste uitkering.