Beroepsinkomen doorgeven

Hoe bepaalt u uw beroepsinkomen?

Uw beroepsinkomen bepaalt hoeveel premie u betaalt en hoeveel pensioen u opbouwt. Elk jaar vragen we u om uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage aan ons door te geven. U ontvangt van ons automatisch een verzoek per e-mail.

Wat is uw beroepsinkomen?

Hoe u uw beroepsinkomen bepaalt hangt af van de manier waarop u als verloskundige werkt: zelfstandig of in loondienst.

Op welke manier werkt u als verloskundige?

Uw beroepsinkomen is uw bruto jaarsalaris inclusief:

• vakantiegeld
• eindejaarsuitkering
• het werkgeversdeel van de pensioenpremie
• de vaste vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten

Een eventuele bijtelling voor een auto van de praktijk telt niet mee.

Wij ontvangen graag uw beroepsinkomen in het 1e kwartaal van het jaar. De premie kunnen wij dan op basis van uw inkomen bepalen en in rekening brengen.

Volgens het pensioenreglement is uw beroepsinkomen de uit verloskundige werkzaamheden genoten winst of resultaat uit onderneming van 3 jaar terug. Wordt u door de belastingdienst aangemerkt als ondernemer, dan is er sprake van winst uit onderneming. Wordt u niet als ondernemer aangemerkt, dan is er sprake van resultaat uit overige verloskundige werkzaamheden. Uit uw belastingaangifte blijkt of er sprake is van ‘winst’ of ‘resultaat’.

*Onder verloskundige werkzaamheden wordt verstaan:
alle werkzaamheden binnen de geboortezorg die verband houden met het uitoefenen van het beroep als verloskundige zoals beschreven in het beroepsprofiel van de beroepsgroep. Hieronder vallen dus ook echoscopie en bestuurlijke functies die men uit hoofde van zijn of haar beroepsuitoefening vervult.

Waarom bepaalt de fiscale winst van 3 jaar geleden mijn beroepsinkomen van nu?
Dit is zo geregeld in de wet.

Was u 3 jaar terug nog geen zelfstandige?
Dan baseren we de premie op uw geschatte winst van het huidige jaar.

Lag uw inkomen 3 jaar geleden – in 2021 – hoger dan nu?
Dan bepaalt dat hogere inkomen de hoogte van uw premie in 2024. Ook al is uw huidige inkomen nu lager.

Verwacht u in de toekomst minder te gaan werken dan nu?
Reserveer dan alvast geld voor toekomstige premies in een jaar met een lager inkomen. Verdiende u in 2021 minder dan nu? Dan is uw pensioenpremie lager dan passend bij uw huidige inkomen. Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk dan eens naar de mogelijkheden voor bijsparen.

Winst van 2021 of 2024 opgeven?
Belastingregels voor pensioenopbouw zelfstandigen:

Hoofdregels

•  Pensioenopbouw over fiscale winst 3 jaar geleden. U moet het beroepsinkomen (fiscale winst) van 3 jaar terug doorgeven.
•  Was u 3 jaar geleden nog geen zelfstandige? Dan op basis van reële schatting winst huidig jaar.
•  Op verzoek aanpassing na afloop jaar naar gerealiseerde winst.

Gekeken wordt naar de fiscale winst of resultaat uit overige werkzaamheden:

•  Vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve.
•  Vóór ondernemersaftrek.
•  Vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremie.

Voorbeeld

Jaar Beroepsinkomen Deeltijd
2020 starter € 5.000,- 100%
2021 € 25.000,- 100%
2022 € 55.000,- 100%
2023 -> 2020 € 5.000,- 100%
2024 -> 2021 € 25.000,- 100%

 

Bewijsstukken voor beroepsinkomen:

• 3 jaar geleden nog geen zelfstandige, dan schatting winst dit jaar.
• Geen bewijsstukken.
• 2021 wel al zelfstandige?
• Accountantsverklaring of Belasting aangifte en -aanslag 2021 plus bewijs afgetrokken pensioenpremie (bijvoorbeeld jaarrapport).

Wat is uw deeltijdpercentage?
Uw deeltijdpercentage geeft aan hoeveel u werkt ten opzichte van iemand die fulltime werkt. We hebben uw deeltijdpercentage nodig voor de berekening van uw pensioengrondslag en premie. Gebruik de rekenhulp om uw deeltijdpercentage te berekenen.

Wijzigt uw inkomen?

U kunt tussentijds een inkomenswijziging doorgeven via E-mail. Heeft u ons gevraagd om uw inkomen aan te passen? Dan verrekenen we de al in rekening gebrachte premie met de nieuwe premie. U ziet dat op uw premienota. Ook de maandelijkse premie voor de rest van het jaar passen we aan.

De Belastingdienst krijgt informatie over uw pensioen.

Dit is de informatie over pensioen (pdf) die wij door moeten geven aan de Belastingdienst.