Premie betalen + rekenvoorbeeld

De hoogte van het premiepercentage is 16,4% (2024). Dit premiepercentage is inclusief 0,7% premie PVI. Meedoen met PVI is op vrijwillige basis. De pensioenpremie wordt bepaald door het premiepercentage te vermenigvuldigen met de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het beroepspensioeninkomen (tot het maximum) minus de franchise.

De premie bepalen wij per jaar en brengen wij per maand bij u in rekening. U ontvangt (vanaf 2024) hier maandelijks een nota per maand voor (per mail).

Het beroepsinkomen voor zelfstandigen betreft het jaar 2021 (T-3).

Premie voorbeelden 2024:

Beroepsinkomen:                              € 42.500,00
Deeltijdpercentage:                                     100 %
Premievrijstelling (PVI):                                 Nee

Gemaximeerd beroepsinkomen:    € 42.500,00
Voltijd franchise:                                € 26.167,00 –
Voltijd pensioengrondslag (PG):      € 16.333,00
Premiepercentage (van PG):                    15,70 %

Jaarpremie:                                            € 2.564,28
Maandpremie:                                          € 213,69

 

Parttime en inclusief PVI

Beroepsinkomen:                              € 50.000,00
Deeltijdpercentage:                                        70 %
Premievrijstelling (PVI):                                    Ja

Gemaximeerd beroepsinkomen:     € 71.428,57
Voltijd franchise:                                € 26.167,00 –

Voltijd pensioengrondslag (PG):     € 45.261,57

Deeltijd pensioengrondslag:            € 31.683,10
Premiepercentage (van PG):                   16,40 %

Jaarpremie:                                           € 5.196,03
Maandpremie:                                         € 433,00