Mevrouw drs. M.M. (Marian) van der Berg

Benoemd: 7 maart 2013
Aftredend: 31 december 2025 (3e termijn)

”Naast verloskundige ben ik ook bedrijfseconoom. Ik heb ervaren dat het besturen van een pensioenfonds niet iets is wat je er even bij doet. Je bent wel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds en hebt daarmee een grote invloed op het betaalbaar houden van een goede pensioenregeling. En daar zet ik me graag voor in.”