Mevrouw L.F.M. (Linda) van Eijck

Benoemd: 1 juli 2022
Aftredend: 31 december 2026 (1e termijn)

“Sinds 2007 werk ik als verloskundige een paar jaar later ben ik als echoscopist begonnen. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en het pensioenfonds kwam op mijn pad. Ik ben eerst lid geweest van de deelnemersraad van DPV en daar de eerste ervaringen met pensioen opgedaan. De laatste jaren ben ik steeds meer geïnteresseerd in pensioenen en dan met name ons eigen pensioen. Ik wil steven naar een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen. Ik denk dat ik daar goed aan mee kan werken in het bestuur van ons pensioenfonds.”