Mevrouw S.A. (Suzanne) van Steijn

Benoemd: 1 juli 2022
Aftredend: 31 december 2026 (1e termijn)

“Als verloskundige zijn we dagelijks bezig met de gezondheid van onze cliënten. We zetten ons in voor gezonde zwangerschappen en geboortes en daarmee een goede start van elk gezin. Als aspirant bestuurslid wil ik graag een bijdrage te leveren aan een goed pensioen als onderdeel van de financiële gezondheid van onze beroepsgroep, zodat we ons sterk kunnen blijven maken voor goede verloskundige zorg.”