De oorlog in Oekraïne

Direct of indirect, de oorlog in Oekraïne raakt de hele wereld. Wij zijn geschokt door het aanhoudende geweld in Oekraïne door de inval van Rusland. Ons medeleven gaat uit naar iedereen die hier slachtoffer van is, in en buiten Oekraïne.

De gevolgen voor onze financiële positie
Wat de gevolgen zijn voor de economie en de financiële markten is nu nog niet te voorspellen. We zijn alert en monitoren de ontwikkelingen op de voet. SPV belegt onze pensioen voornamelijk in beleggingsfondsen. Dat wil zeggen dat we een zeer diverse portefeuille hebben van verschillende aandelen, obligaties of andere beleggingen, die door een fondsmanager beheerd worden.

Schade beperkt door hogere rente en positieve rendementen
De negatieve ontwikkeling in de aandelenportefeuilles lijkt op dit moment opgevangen te worden door de gestegen rente en positieve rendementen in andere beleggingscategorieën, waardoor de financiële positie tot op heden redelijk op pijl lijkt te blijven. Half april publiceren we de dekkingsgraden per eind maart 2022.