Dekkingsgraad eind augustus 2023

De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen nu en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Eind augustus 2023 was de actuele dekkingsgraad ten opzichte van die van eind juli nagenoeg gelijk: 119,1%.

Maandelijks rapporteert SPV ook de beleidsdekkingsgraad aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad per eind augustus 2023 is gestegen ten opzichte van de maand ervoor: 115,4%.

Bekijk de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad over de afgelopen periode.