Dekkingsgraad eind mei 2024

Dekkingsgraad eind mei 2024

De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen nu en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Eind mei 2024 was de actuele dekkingsgraad ten opzichte van die van eind april gestegen: 116,2%.

Maandelijks rapporteert SPV ook de beleidsdekkingsgraad aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad per eind mei 2024 is gelijk gebleven ten opzichte van de maand ervoor: 117,0%.

Bekijk de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad over de afgelopen periode.