Factuur over april 2024 is verzonden

De factuur met de premie over april 2024 is vandaag, dinsdag 30 april, digitaal verzonden.

Vanaf dit jaar ontvangt u altijd aan het einde van de maand de factuur per mail. U ontvangt een link met een wachtwoord om de factuur in te zien. Deze mail wordt verzonden door “Autoinvoice Transactions”.

  • Het betreft de premie van de afgelopen maand en eventueel een correctie over de maanden januari, februari en maart, deze worden apart van elkaar verzonden
  • Als u automatisch betaald, dan zal de premie in de week daarna worden afgeschreven
  • Maakt u de premie zelf over, zorg er dan voor dat u tijdig betaalt binnen 2 weken (u kunt er voor kiezen om vanaf de volgende maand dit automatisch te doen, vul dan het machtigingsformulier in op de website)

Door de overgang naar de nieuwe pensioenuitvoerder Visma Idella is dit nu de werkwijze van de facturatie.

Binnenkort zal er een start worden gemaakt met het herinneringsproces voor het betalen van de facturen!