Factuur over mei 2024 is verzonden

De factuur met de premie over mei 2024 is vandaag, vrijdag 31 mei, digitaal verzonden.

Vanaf dit jaar ontvangt u altijd aan het einde van de maand de factuur per mail. U ontvangt een link met een wachtwoord om de factuur in te zien. Deze mail wordt verzonden door “Autoinvoice Transactions”.

  • Het betreft de premie van de afgelopen maand en eventueel een correctie over de maanden januari, februari, maart en april, deze worden apart van elkaar verzonden
  • Als u automatisch betaald, dan zal de premie in de week daarna worden afgeschreven
  • Maakt u de premie zelf over, zorg er dan voor dat u tijdig betaalt binnen 2 weken (u kunt er voor kiezen om vanaf de volgende maand dit automatisch te doen, vul dan het machtigingsformulier in op de website)
  • Betaal op tijd, dat voorkomt extra kosten

Door de overgang naar de nieuwe pensioenuitvoerder Visma Idella is dit nu de werkwijze van de facturatie.