Ik ben al met pensioen

U krijgt pensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch aan het einde van iedere maand uw pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
 • Woont u in het buitenland
  Dan hebt u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) inleveren.

Wat moet u verder weten?

 • We maken uw pensioenuitkering iedere maand op de 21e over naar uw rekening. Uw geld staat dan in principe een dag later op uw rekening.
 • U ontvangt niet apart vakantiegeld. Dit is al in uw pensioenuitkering opgenomen.
 • Bij de start van uw pensioen krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan € 0,25.
 • In het 1e kwartaal van ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Hierin staat precies hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar hebt ontvangen. En welke bedragen we hebben ingehouden. U heeft deze jaaropgave nodig voor de Belastingdienst.
 • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.
 • Vanaf het moment dat u een AOW-uitkering ontvangt, krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op Belastingdienst.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Betaaldata

Maand Dag
januari 2024 vrijdag 19 januari
februari 2024 woensdag 21 februari
maart 2024 donderdag 21 maart
april 2024 vrijdag 19 april
mei 2024 dinsdag 21 mei
juni 2024 vrijdag 21 juni
juli 2024 vrijdag 19 juli
augustus 2024 woensdag 21 augustus
september 2024 vrijdag 20 september
oktober 2024 maandag 21 oktober
november 2024 donderdag 21 november
december 2024 vrijdag 20 december