Pensioenakkoord

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat ingrijpend veranderen. Daardoor veranderen de pensioenregelingen. Dit heeft gevolgen voor ons allemaal, in meer of mindere mate. Wat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor uw (toekomstig) pensioen leest u op deze website.

Een nieuw pensioenstelsel, waarom?
Lees meer