Pensioenoverzicht

Elk jaar ontvangt u een pensioenoverzicht met uw persoonlijke pensioengegevens. Bekijk het overzicht goed. Zo weet u hoe uw pensioen ervoor staat.

Herstelmaatregelen verwerkt op uw UPO

Op uw UPO leest u hoeveel pensioen u later naar verwachting van uw pensioenfonds krijgt. U ziet wat de verlaging van 2,2% van uw pensioen op 31 december 2020 betekent voor de hoogte van uw pensioen. Op uw UPO ziet u ook hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen blijft opbouwen bij SPV. In dit bedrag verrekenden we ook de herstelmaatregelen die we vanaf 31 december 2021 moeten nemen. Hieronder leest u vragen en antwoorden over de herstelmaatregelen.

Verwachtingen als het mee- of tegenzit

Op uw UPO leest u hoeveel pensioen u later naar verwachting van uw pensioenfonds krijgt. Ook ziet u hoeveel risico u loopt met uw pensioen als het economisch meezit of tegenzit. U ziet een schatting van uw pensioen in die situaties. Hierbij keken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen. Bij Vooruitblik leest u hierover meer.

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Nee. U vindt het verevende pensioen niet terug op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. U vindt het pensioen voor uw ex-partner ook niet terug op uw pensioenoverzicht.

Neem dan contact met ons op.

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht (UPO) staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt daar de datum waarop SPV de laatste keer gegevens aan mijnpensioenoverzicht.nl heeft doorgegeven. in de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl is de vaste jaarlijkse verhoging van 2% niet meegenomen.

De bedragen in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 kunnen lager zijn dan in uw UPO van 2020. Dat komt doordat De Nederlandsche Bank (DNB) op 1 januari 2021 de uitgangspunten voor de berekening van de schattingen van uw toekomstig pensioen aanpaste. Pensioenfondsen moeten rekenen met een minder optimistische renteontwikkeling en uitgaan van meer negatieve rentescenario’s dan voorheen.

Herstelmaatregelen

Gedurende 10 jaar verlagen we uw pensioen met 2%. Dit doen we voor het laatst op 31 december 2030. Het pensioen dat u opbouwde na 1 januari 2021 wordt niet meegenomen in de verlaging.

Nee. De vaste jaarlijkse verhoging van 2% die u gewend bent, blijft bestaan. Samen met de jaarlijkse opbouw zorgt die er voor dat het pensioen groeit. Uw pensioen stijgt helaas minder hard.

We gaan de pensioenen van al onze (oud)deelnemers gedurende 10 jaar elk jaar met 2% verlagen. Dit doen we over het opgebouwde pensioen van 31 december 2020.

Een voorbeeld
U had op 31 december 2020 aan opgebouwd pensioen € 1.000,-. We verlagen de komende 10 jaar elk jaar met 2%, dus met € 20,-. De komende 10 jaar verlagen we elk jaar uw pensioen met € 20,-.

Vanaf 1 januari 2021 blijft u pensioen opbouwen door premie te betalen. Daarnaast blijft de onvoorwaardelijke jaarlijkse verhoging bestaan.

Terug naar ons voorbeeld. In 2021 bouwde u € 100,- pensioen op én kreeg u de onvoorwaardelijke verhoging van 2%:

Opgebouwd pensioen eind 2020: € 1.000

Opbouw in 2021:    + € 100
Vaste verhoging 2%:  € 1.100 + € 22 = € 1.122
10 jaars verlaging:      € 1.122 – € 20 = € 1.102

Opbouw in 2022:    + € 100
Vaste verhoging 2%:  € 1.202 + € 24 = € 1.226
10 jaars verlaging:      € 1.226 – € 20 = € 1.206

Dan merkt u niets van de 10-jaars verlaging. Pensioen dat u opbouwt na 1 januari 2021 wordt niet meegenomen in deze verlaging.

Dan verlagen we uw pensioen ook na uw pensioneren jaarlijks met 2%. We doen dit 31 december 2030 voor het laatst. De onvoorwaardelijke jaarlijkse verhoging blijft bestaan.

Tussen pensioenfondsen bestaan grote verschillen. Denk aan de verschillen in leeftijd van de deelnemers, het aantal gepensioneerden en het aantal parttimers. Daarnaast spelen de omvang van het vermogen, de beleggingsmix en het beleid voor de afdekking van de rente een rol. En bij ondernemings- of bedrijfstakpensioenfondsen kan er een afspraak bestaan tussen het fonds en de werkgever dat de werkgever in moeilijke tijden bijspringt. SPV is een beroepspensioenfonds, dus daar kan de werkgever niet bijspringen. Al deze zaken leiden tot verschillen in de dekkingsgraad.

Voor SPV telt het nu zwaar dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers laag is in vergelijking met andere fondsen. SPV is een jong fonds en daardoor is SPV gevoeliger voor renteontwikkelingen. De ingelegde premie levert met de huidige lage rente voor de lange termijn veel minder op. Verder heeft de onvoorwaardelijke indexatie van 2% bij SPV invloed op de dekkingsgraad. Zonder deze vaste verhoging zou de dekkingsgraad een flink stuk hoger zijn.