SPV stapt over naar nieuwe pensioenuitvoerder

SPV stapt begin volgend jaar over naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Wat merken deelnemers hiervan? “Qua overlast bijna niks als het goed is. En financieel gezien gaat om een besparing. Er blijft meer geld over voor onze pensioenen”, zegt SPV-voorzitter Esther van Weerdenburg.

Voor het innen van de premies en het uitbetalen van de uitkeringen heeft SPV vele jaren samengewerkt met Achmea Pensioenservices. Nu stapt SPV over naar Visma Idella. Van oorsprong is dit een IT-bedrijf dat zich onder meer heeft toegelegd op de dienstverlening aan pensioenfondsen. Esther over deze verandering: “Over de kwaliteit die Achmea levert gaat het niet. Die is prima. Maar vooral  de kosten die we moesten betalen voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vonden we bij Achmea erg hoog. Vandaar dat we zijn gaan rondkijken naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Zo kwamen we uit bij Visma Idella. De kosten die zij rekenen zijn aanmerkelijk lager. En dat is goed nieuws voor alle deelnemers en gepensioneerden. Hoe lager de kosten, des te meer pensioen kunnen we uitbetalen.”

Sterk in data
Visma Idella verzorgt voor een flink aantal pensioenfondsen het pensioenbeheer. Ook is er een groep pensioenfondsen waarvoor het bedrijf alleen de IT levert. Esther: “Het bedrijf is goed thuis in de pensioenwereld. Dat ze zo sterk zijn op IT-gebied zien we als een voordeel. Steeds meer gebeurt data-gedreven. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Achmea Pensioenservices moest de IT-dienstverlening extern inhuren. Visma heeft dat zelf in huis. In de nieuwe situatie kunnen we veranderingen een stuk vlotter doorvoeren.”

Intensief voorbereiden
1 januari 2024 gaat de administratie over. “Dat is een grote operatie. Het overhevelen van de complete administratie van het ene computersysteem naar het andere moet natuurlijk uiterst nauwkeurig gebeuren. Achmea Pensioenservices en Visma Idella zullen dat intensief voorbereiden komend halfjaar. En dan nog is de kans groot dat 1 januari nog niet alles 100% klaar is. ‘Mijn pensioen’, het persoonlijke pensioenportaal dat iedereen heeft, zal waarschijnlijk pas weken later weer in de lucht zijn. Dus vooral voor mensen die net rond de jaarwisseling met pensioen gaan moeten we zorgen voor extra goede communicatie met elkaar.”