STAP 1

Weet u wanneer uw AOW begint en hoe hoog uw AOW is?

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2024. Uw AOW leeftijd hangt af van de levensverwachting. Bent u geboren na 30 september 1961? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. Op basis van wanneer uw AOW ingaat, kunt u bepalen en afwegen wanneer u met pensioen kan en wilt gaan.

Meer informatie over hierover vindt u op website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.
Daar ziet u:

  • uw AOW-leeftijd
  • uw AOW-bedrag