Trouwen en/of samenwonen

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? En ontvangt u nog geen pensioen van SPV? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen na uw overlijden. Dit geldt ook voor de partner met wie u een samenlevingsovereenkomst bij de notaris sluit.

Een partner is iemand met wie u:

  • getrouwd bent
  • een geregistreerd partnerschap hebt
  • minimaal een half jaar samenwoont en een samenlevingsovereenkomst hebt die bij de notaris is vastgelegd. Uw partner moet aangemeld zijn bij het pensioenfonds. Uw partner mag geen bloed- of aanverwant zijn in de rechte lijn.

Hoeveel partnerpensioen krijgt uw partner?

Dat hangt af van:

  • het aantal jaren dat u aan de pensioenregeling hebt meegedaan
  • uw beroepsinkomen
  • het aantal jaren vanaf uw overlijdensdatum tot aan de oorspronkelijke pensioendatum
  • een eventuele ex-partner die recht heeft op (een deel van het) partnerpensioen.

Zo meldt u uw partner aan

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. SPV ontvangt hierover bericht van de Basisregistratie Personen (BRP).

Woont u samen op basis van een samenlevingsovereenkomst? Meld dan wel zelf uw partner aan bij SPV via E-mail. Stuur een kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst mee. U hoeft alleen dit mee te sturen:

  • het voorblad
  • de pagina waaruit blijkt dat uw partner is aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen
  • de laatste pagina (waarop uw handtekeningen staan).

Als u in het buitenland woont, moet u een partner altijd zelf via E-mail aanmelden Stuur dan ook de officiële bewijsstukken mee van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wanneer heeft uw partner geen recht op partnerpensioen?

Uw partner heeft geen recht op partnerpensioen als u met elkaar bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of bent gaan samenwonen binnen zes maanden vóór de dag dat uw ouderdomspensioen volledig is ingegaan.