ALV: veel aandacht voor nieuw pensioenstelsel

Veel aandacht ging uit naar de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel tijdens de algemene ledenvergadering van onze deelnemersvereniging (DPV) op 3 november 2022.

Acties van DPV rondom nieuw pensioenstelsel
De DPV is het afgelopen jaar druk bezig geweest met alle perikelen rondom pensioenakkoord. Zo zijn er een aantal digitale bijeenkomsten georganiseerd om de leden mee te nemen in de aanstaande veranderingen. Deze (digitale) bijeenkomsten worden in 2023 voortgezet. Tijdens online sessies wordt uitgelegd hoe de huidige regeling werkt en wat er mogelijk gaat veranderen. De verschillende opties worden daarbij doorgenomen.

Digitale bijeenkomsten voor leden gaan door in 2023
De bijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met de verenigingsraad, zij zijn de ‘ambassadeurs’ van de vereniging en fungeren als klankbord voor het DPV-bestuur. Het doel van de bijeenkomsten is onder andere om een goed beeld te krijgen van de mening en de pensioenwensen die er leven bij de verloskundigen. Ons pensioenfonds is niet voor niets ‘van, voor en door verloskundigen’. Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen en mee te denken met de veranderingen. Het bestuur van DPV vindt het belangrijk dat iedere stem wordt gehoord. Op die manier kan het bestuur van DPV een zo goed mogelijke invulling geven in het nieuwe pensioenstelsel voor iedere eerstelijns verloskundige.

Wisseling van voorzitter DPV
Natuurlijk is er tijdens de ALV stil gestaan bij het vertrek van voorzitter Esther van Weerdenburg en de aanstelling van de nieuwe DPV-voorzitter Lieke Vrijssen per 1 juli 2022. Esther was jarenlang voorzitter en stapt na 2 bestuurstermijnen over naar het bestuur van het pensioenfonds om daar de voorzittershamer over te nemen van Marlies Bartels. Verder is Joost de Jong als bestuurslid van DPV benoemd.

Interview over het nieuwe pensioenstelsel
Aan het eind van de ALV interviewde de nieuwe DPV-voorzitter Lieke zowel Marlies als Esther over de gang van zaken rondom het nieuwe pensioenstelsel. Er is doorgenomen welke stappen er zijn gezet en welke er nog aan komen. DPV is druk bezig om invulling te geven aan de nieuwe pensioenregeling. Dat gebeurt in nauwe samenwerking tussen SPV en DPV.