U kunt geen bezwaar meer maken

U kunt geen bezwaar meer maken tegen de vaststelling van uw beroepsinkomen over 2023. Werkt u als verloskundige? Dan vragen wij u elk jaar om uw beroepsinkomen van het volgende jaar aan ons door te geven. Doe dat vóór 1 december, dan bent u op tijd. Op basis van uw beroepsinkomen stellen wij uw pensioenopbouw en uw premie vast.

Het is niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen het vastgestelde beroepsinkomen over 2023
Het beroepsinkomen wordt al vanaf 2015 gebaseerd op de fiscale winst van 3 jaar eerder. SPV gaat ervan uit dat verloskundigen inmiddels op de hoogte zijn dat zij een reservering moeten doen voor de premie die over 3 jaar betaald moet worden aan SPV.