Eerste kamer stemt voor nieuwe Pensioenwet

De nieuwe Pensioenwet is een feit. Uiterlijk 1 januari 2028 gaat deze nieuwe wet van kracht. Na een lange discussie in de Eerste Kamer over de grondwettelijkheid van de nieuwe pensioenwet stemden de senatoren gisteravond over de wet: 46 leden stemden voor de wet, 27 stemden tegen.

De komende tijd gaat het bestuur van de deelnemersvereniging DPV samen met het bestuur van SPV kijken welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op de speciale pagina op deze website over het Pensioenakkoord. Bekijk ook dit korte filmpje van de NOS over wat er gaat veranderen