Oprichting DPV

In 2005/2006 besloot de overheid dat beroepsverenigingen niet langer meer zelf de opdrachtgever van de pensioenfondsen konden zijn. De verantwoordelijkheid voor de regeling werd in het vervolg bepaald door de deelnemers. En de deelnemersverenigng werd geboren! Om ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak voor het pensioenfonds is, moet 60% van de actieve deelnemers in de regeling lid zijn van de deelnemersvereniging. Zo richtten we in 2006 is de deelnemersvereniging voor Verloskundigen (DPV) op. Op dit moment is het merendeel van de verloskundigen lid van de vereniging.

De belangrijkste taken van de vereniging zijn:
Het behartigen van alle belangen van alle deelnemers aan het pensioenfonds. Adviseren over de wijzigingen van de statuten of reglement van het pensioenfonds, in overleg met de leden van de vereniging. En deze vervolgens vaststellen in de Algemene ledenvergadering. Door de wet bestuurlijke vernieuwing is in 2013 de deelnemersraad vervangen door het huidige Verantwoordingsorgaan (VO).