Dekkingsgraad eind november 2022

De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen nu en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Einde november 2022 daalde de actuele dekkingsgraad ten opzichte van die van einde oktober: 109,2%.

Er is bij de bepaling van deze dekkingsgraad rekening gehouden met het besluit van SPV dat de pensioenen zoals die einde 2020 zijn opgebouwd gedurende 10 jaar lang met 2% worden verlaagd. Omdat de onvoorwaardelijke korting gelijk is aan de vaste jaarlijkse verhoging van 2% die voor de werkende verloskundigen en voor de meeste gepensioneerde verloskundigen geldt, blijven de pensioenen in euro’s vrijwel gelijk. Ook is vanaf oktober 2022 onder andere rekening gehouden met geactualiseerde overlevingsgrondslagen en vanaf einde november is rekening gehouden met een extra toeslag per 1 januari 2023.

Maandelijks rapporteert SPV ook de beleidsdekkingsgraad aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad per eind november 2022 is gestegen ten opzichte van de maand ervoor: 109,3%.

Bekijk de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad over de afgelopen periode.