Pensioen-123

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling

Dat is belangrijk om te weten. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
– op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
– op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen leest u bij Beleggen. U leest daar ook hoe wij voldoen aan de informatievereisten in de verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordening. Deze zijn opgesteld door de EU.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten

Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Krijgt u ze liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 67 jaar bent. Maar u mag ook eerder of later met pensioen gaan.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. En u bouwt geen pensioen meer op. Behalve als u bij uw aanmelding koos voor verzekering van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Dan kunt u wél pensioen bij ons blijven opbouwen. Koos u niet voor verzekering van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid? Dan kunt u dat binnen 3 maanden na uw aanmelding alsnog doen. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. Kijk voor meer informatie in laag 2.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons pensioenfonds. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U betaalt premie voor uw pensioen. Het fonds koopt daarmee pensioen voor u. Zo bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Uw totale pensioen is een optelsom van al die stukjes. Dit noemen we een beschikbare premieregeling met directe inkoop. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft.

U bouwt elk jaar pensioen op. Maar niet over uw hele beroepsinkomen. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij uw pensioenopbouw.

•  U bouwt over € 26.167,- (2024) van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Werkt u parttime? Dan is dit bedrag evenredig lager.
•  Over het inkomen dat overblijft, betaalt u 16,4% premie (2024). Dit premiepercentage is inclusief 0,7% premie (2024) PVI. Meedoen met PVI is op vrijwillige basis.
•  Boven een beroepsinkomen van € 125.112,- per jaar (2024) bouwt u bij ons geen pensioen op.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Het premiepercentage is voor iedereen gelijk. Uw pensioenopbouw hangt af van uw leeftijd, de hoogte van uw beroepsinkomen en uw parttimepercentage.

Welke keuzes heeft u zelf?

Bouwde u eerder ergens anders pensioen op? Dan kunt u dat pensioen meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bekijk de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u extra pensioen opbouwen voor uzelf? Kijk voor de mogelijkheden in laag 2.

Wilt u bij arbeidsongeschiktheid pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u zich hiervoor bij ons vrijwillig verzekeren. Kijk in laag 2 voor de voorwaarden en mogelijkheden.

Wilt u alle keuzes voor uw pensioen zien? Kijk dan in laag 2 van dit Pensioen 1-2-3.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Er zijn namelijk risico’s die onze financiële situatie kunnen beïnvloeden. En dus ook uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Die kunnen de hoogte van uw pensioen veranderen.

Uw pensioen gaat bij ons elk jaar met 2% omhoog. Dit heet onvoorwaardelijke toeslagverlening. Zo proberen we uw pensioen mee te laten groeien met de prijzen. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om de pensioenen extra te verhogen.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

datum vaste verhoging* extra verhoging** verlaging totale aanpassing prijsstijging
1 januari 2024 2,00% 1,00% 2,00% 1,00% nnb
1 januari 2023 2,00% 2,00%*** 2,00% 2,00% 10.00%
1 januari 2022 2,00% 0% 2,00% 0,00% 2,68%
1 januari 2021 2,00% 0% 2,20% -0,20% 1,27%
1 januari 2020 2,00% 0% 1,80% 0,20% 2,63%

*onvoorwaardelijke toeslag | **voorwaardelijke toeslag | ***de voorwaardelijke toeslag van 2% op 1 januari 2023 bestaat uit een extra toeslag van 1% in 2023 en een extra toeslag van 1% op basis van een tijdelijke regeling voor toeslagen in 2022 | 

Ons pensioenfonds doet er veel aan om financieel gezond te zijn. Toch kan er een tekort zijn. We hebben dan te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We moeten dan maatregelen nemen. Die staan in ons herstelplan. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:
 • Uw pensioen groeit met 2%. Maar we verhogen uw pensioen niet extra.
 • U bouwt minder pensioen op voor de premie die u betaalt.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Maar alleen als het niet anders kan.

De afgelopen jaren konden we uw pensioen niet extra verhogenOok moesten we uw pensioen de afgelopen jaren verlagen. In 2024 hebben wij uw pensioen (over 2023) met 2% moeten verlagen. De afgelopen jaren verlaagden wij de pensioenen als volgt:

datum verlaging
1 januari 2023 2,00%
1 januari 2022 2,00%
1 januari 2022 2,00%
1 januari 2021 2,20%
1 januari 2020 1,80%
We verlagen uw pensioen alleen als het volgens de wettelijke regels niet anders kan.
Onvoorwaardelijke korting vanaf eind 2021
Eind 2020 had SPV een te lage dekkingsgraad. SPV had voor de zesde maal een lager vermogen dan het wettelijk voorgeschreven minimum niveau. SPV is daardoor verplicht de pensioenen te verlagen zodat de dekkingsgraad stijgt naar een dekkingsgraad van minimaal 90%. Het gaat hierbij om een onvoorwaardelijke korting die over 10 jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de tot 31 december 2020 opgebouwde pensioenaanspraken en – rechten gedurende 10 jaar ieder jaar met 2% worden gekort ongeacht of de financiële positie beter of slechter wordt. De eerste onvoorwaardelijke korting heeft op 31 december 2021 plaatsgevonden.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioenregeling uit te voeren:

 • kosten voor de organisatie en administratie
 • kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u eerder ergens anders werkte, maar geen pensioen opbouwde bij ons pensioenfonds. U kunt het pensioen dat u daar opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.
Als u 80% tot 100% en blijvend arbeidsongeschikt wordt. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Wilt u pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt? Kijk in laag 2 voor de mogelijkheden en voorwaarden.
Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Als u gaat samenwonen. Of als u in het buitenland woont en u trouwt of wordt geregistreerd partners.

Als u niet meer samenwoont. Of als u in het buitenland woont en gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u stopt als verloskundige en vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen. Bijvoorbeeld als u werkloos wordt. Kijk in laag 2 voor de mogelijkheden en voorwaarden.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Kijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

 • U ontvangt dit per mail.
 • op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
 • op mijnpensioenoverzicht.nl staat uw AOW en al het pensioen dat u opbouwde. U ziet ook wat u netto krijgt.
Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?
Als u vragen heeft. Kijk voor meer informatie in laag 2. Of neem contact met ons op.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.