Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Er zijn namelijk risico’s die onze financiële situatie kunnen beïnvloeden. En dus ook uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Die kunnen de hoogte van uw pensioen veranderen.

Uw pensioen gaat bij ons elk jaar met 2% omhoog. Dit heet onvoorwaardelijke toeslagverlening. Zo proberen we uw pensioen mee te laten groeien met de prijzen. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om de pensioenen extra te verhogen.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

datum vaste verhoging* extra verhoging** verlaging totale aanpassing prijsstijging
1 januari 2023 2,00% 2,00%*** 2,00% 2,00% 10.00%****
1 januari 2022 2,00% 0% 2,00% 0,00% 2,68%
1 januari 2021 2,00% 0% 2,20% -0,20% 1,27%
1 januari 2020 2,00% 0% 1,80% 0,20% 2,63%
1 januari 2019 2,00% 0% 0,75% 1,25% 1,71%

*onvoorwaardelijke toeslag | **voorwaardelijke toeslag | ***de voorwaardelijke toeslag van 2% op 1 januari 2023 bestaat uit een extra toeslag van 1% in 2023 en een extra toeslag van 1% op basis van een tijdelijke regeling voor toeslagen in 2022 | ****voorlopige prijsindex 2022

Ons pensioenfonds doet er veel aan om financieel gezond te zijn. Toch kan er een tekort zijn. We hebben dan te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We moeten dan maatregelen nemen. Die staan in ons herstelplan. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:
  • Uw pensioen groeit met 2%. Maar we verhogen uw pensioen niet extra.
  • U bouwt minder pensioen op voor de premie die u betaalt.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Maar alleen als het niet anders kan.

De afgelopen jaren konden we uw pensioen niet extra verhogenOok moesten we uw pensioen de afgelopen jaren verlagen. In 2022 hebben wij uw pensioen (over 2021) met 2% moeten verlagen. De afgelopen jaren verlaagden wij de pensioenen als volgt:

datum verlaging
1 januari 2022 2,00%
1 januari 2021 2,20%
1 januari 2020 1,80%
1 januari 2019 0,75%
1 januari 2018 1,40%
We verlagen uw pensioen alleen als het volgens de wettelijke regels niet anders kan.Onvoorwaardelijke korting vanaf eind 2021
Eind 2020 had SPV een te lage dekkingsgraad. SPV had voor de zesde maal een lager vermogen dan het wettelijk voorgeschreven minimum niveau. SPV is daardoor verplicht de pensioenen te verlagen zodat de dekkingsgraad stijgt naar een dekkingsgraad van minimaal 90%. Het gaat hierbij om een onvoorwaardelijke korting die over 10 jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de tot 31 december 2020 opgebouwde pensioenaanspraken en – rechten gedurende 10 jaar ieder jaar met 2% worden gekort ongeacht of de financiële positie beter of slechter wordt. De eerste onvoorwaardelijke korting heeft op 31 december 2021 plaatsgevonden.