Een nieuw pensioenstelsel, waarom?

De samenleving verandert. We leven gezonder en bewuster en worden steeds ouder. Daarnaast werken we flexibeler en blijven vaak niet bij dezelfde werkgever werken. Het is belangrijk dat ons pensioenstelsel hierin meebeweegt. Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben een akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. De hervormingen vinden de komende jaren plaats en hebben gevolgen voor uw pensioen.