Wat gaat er veranderen?

Het Pensioenakkoord bevat afspraken over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Denk hierbij aan de verhoging van de AOW-Leeftijd en aan de aanpassingen van het SPV pensioen.

Wat gaat er dan veranderen in het nieuwe pensioenstelsel?

  • De pensioenen gaan meer meebewegen met de beleggingsresultaten. De dekkingsgraad en de rekenrente spelen geen rol meer hierin.
  • De pensioenen gaan eerder omhoog als het economisch beter gaat en omlaag als het economisch slechter gaat.
  • De nadruk in het nieuwe pensioenstelsel ligt op het opbouwen van een persoonlijk pensioenkapitaal,. Op de pensioendatum kan dit pensioenkapitaal gebruikt worden voor de aankoop van een vaste of variabele pensioenuitkering. Bij het beleggen van de pensioenpremies wordt nadrukkelijk rekening gehouden met risico’s die voor de deelnemers als acceptabel worden gevonden (’de risicohouding’). Een deel van de pensioenpremie wordt ook gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten en voor het verzekeren van eventuele risico’s.

 

Wat blijft hetzelfde in het nieuwe pensioenstelsel?

  • Als u met pensioen gaat (of bent) ontvangt u pensioen tot aan uw dood. En ook voor uw nabestaanden wordt gezorgd.
  • De risico’s en kosten delen we samen, hierdoor zijn we bestand tegen tegenvallers.

Pensioenen in Nederland moeten zo meer toekomstbestendig worden.