Wat betekent het voor mij

U bouwt nu pensioen op in een beschikbare premieregeling. Elk jaar betaalt u premie voor uw pensioen. Het fonds koopt daarmee in hetzelfde jaar meteen pensioen voor u. Zo bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit noemen we een beschikbare premieregeling met directe inkoop.

Deze regeling kan in de toekomst niet meer blijven bestaan
In de toekomst wordt alle premie in uw eigen potje belegd. Pas op uw pensioendatum wordt een pensioen aangekocht om aan u uit te keren. De premie ligt dus vast, maar niet hoeveel pensioen u krijgt. Want dat hangt af van de beleggingsresultaten en van de economische situatie. Maar ook van de rente en de levensverwachting op dat moment. De economische situatie is al verrekend in de beleggingsresultaten als u met pensioen gaat.

Bent u gepensioneerd?
Het kabinet en de sociale partners onderzoeken of de waarde van de ingegane pensioenen overgeheveld kan worden naar een nieuwe pensioenregeling. Dit heet ‘invaren’. In dat geval houdt u de waarde op het moment van overhevelen. Maar deze waarde komt wel in een nieuwe pensioenregeling waarbij uitkeringen onzekerder zijn. Er is nog discussie of dat zomaar mag bij ingegane pensioenen. Om dat mogelijk te maken moet de huidige wetgeving worden aangepast.

Wat gebeurt er met uw al opgebouwde pensioenrechten?
Het kabinet en de sociale partners onderzoeken of de waarde van de opgebouwde pensioenrechten overgeheveld kan worden naar een nieuwe pensioenregeling. Dit heet ‘invaren’. In dat geval houdt u de waarde op het moment van overhevelen. Deze waarde komt wel in een nieuwe pensioenregeling waarbij uitkeringen onzekerder zijn. Om dat mogelijk te maken moet de huidige wetgeving worden aangepast.

Lees ook de Algemene vragen over nieuwe pensioenregelingen (pdf)