Hoe zeker is uw pensioen?

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u eerst pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is in totaal misschien wel een periode van 80 jaar. Daarin kan veel veranderen. Ook zijn er verschillende risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Dit ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld het risico dat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten nu dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van de pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons. Soms moeten we daarom maatregelen nemen.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U betaalt premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. We kunnen risico’s ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
U loopt nog andere risico’s met uw pensioen. Ons pensioenfonds doet er veel aan om uw pensioen te beschermen. U leest meer over ons financiële beleid bij Het pensioenfonds.

We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’
Een besluit over uw premie en de extra verhoging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we naar onze dekkingsgraad. Sinds 2015 meten we die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan waardeoverdracht.

U leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad bij Nieuws.

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2024 minder kopen dan in 2023. Dit heet inflatie.

De afgelopen 10 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo
U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

datum vaste verhoging* extra verhoging verlaging totale aanpassing prijsstijging
1 januari 2024 2,00% 1,00% 2,00% 3.00% nnb
1 januari 2023 2,00% 2,00% 2.00% 2.00% 10,00%
1 januari 2022 2,00% 0,00% 2.00% 2,00% 2,68%
1 januari 2021 2,00% 0,00% 2.20% -0,20% 1,27%
1 januari 2020 2,00% 0,00% 1,80% 2,00% 2,63%
1 januari 2019 2,00% 0,00% 0,75% 1,25% 1,71%
1 januari 2018 2,00% 0,00% 1.40% 0,60% 1,38%
1 januari 2017 2,00% 0,00% 0.00% 1,60% 0,32%
1 januari 2016 2,00% 0,00% 0.00% 2,00% 0,60%
1 januari 2015 2,00% 0,00% 0.00% 2,00% 0,98%

* onvoorwaardelijke toeslag
De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook de komende jaren kunnen wij uw pensioen, naast de vaste verhoging, niet extra verhogen. En verwachten wij uw pensioen weer te moeten verlagen.

Alle afspraken over de verhoging van de pensioenen vindt u…

Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u bij Nieuws.

Ons pensioenfonds doet er veel aan om financieel gezond te zijn. Toch kan er een tekort zijn. We hebben dan te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We moeten dan maatregelen nemen. Die staan in ons herstelplan. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:
  • Uw pensioen groeit met 2%. Maar we verhogen uw pensioen niet extra.
  • U bouwt minder pensioen op voor de premie die u betaalt.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Maar alleen als het niet anders kan.

De afgelopen jaren konden we uw pensioen niet extra verhogenOok moesten we uw pensioen de afgelopen jaren verlagen. In 2024 hebben wij uw pensioen (over 2023) met 2% moeten verlagen. De afgelopen jaren verlaagden wij de pensioenen als volgt:

datum verlaging
1 januari 2023 2,00%
1 januari 2022 2,00%
1 januari 2021 2,20%
1 januari 2020 1,80%
1 januari 2019 0,75%
We verlagen uw pensioen alleen als het volgens de wettelijke regels niet anders kan.

Onvoorwaardelijke korting vanaf eind 2021
Eind 2020 had SPV een te lage dekkingsgraad. SPV had voor de zesde maal een lager vermogen dan het wettelijk voorgeschreven minimum niveau. SPV is daardoor verplicht de pensioenen te verlagen zodat de dekkingsgraad stijgt naar een dekkingsgraad van minimaal 90%. Het gaat hierbij om een onvoorwaardelijke korting die over 10 jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de tot 31 december 2020 opgebouwde pensioenaanspraken en – rechten gedurende 10 jaar ieder jaar met 2% worden gekort ongeacht of de financiële positie beter of slechter wordt. De eerste onvoorwaardelijke korting heeft op 31 december 2021 plaatsgevonden.

Lees ook deze informatie

  • de voorwaardelijkheidsverklaring in laag 3.
  • ons pensioenreglement in laag 3. Kijk bij toeslagbeleid.

Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u bij Nieuws.