Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 67e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 10 maanden (2023). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest meer over úw AOW-leeftijd op SVB.nl.

Uw pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in
Als uw AOW en pensioen niet tegelijk ingaan, heeft u misschien een tijdje minder inkomen als u stopt met werken. U kunt bij ons ook eerder of later met pensioen gaan. Die keuze maakt u als uw pensioen bijna ingaat. Het is wel verstandig om nu al na te denken over wat u wilt. Bijvoorbeeld of u iets extra’s moet regelen als u niet zo lang wilt doorwerken.

Uw ouderdomspensioen hangt af van…

 • het beroepsinkomen.
 • het aantal jaren dat u premie betaalt.
 • werkt u parttime? Dan telt ook uw parttimepercentage mee.
 • de toeslagverlening.

Lees ook deze informatie
U vindt alle regels en voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons. Maar ook op mijnpensioenoverzicht.nl.

Uw partner krijgt een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook partnerpensioen op. Dit is een uitkering voor uw partner als u overlijdt.

Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Uw partner krijgt dit partnerpensioen elke maand. Dit is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. We gaan daarbij uit van uw gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen 5 jaar.

Overlijdt u ná uw pensionering? Dan krijgt uw partner óók ongeveer 70% van uw ouderdomspensioen. Stopt u eerder met werken? Of werkt u niet meer als verloskundige in de 1e lijn? Dan krijgt uw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u tot dat moment bij ons pensioenfonds opbouwde.

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment dat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen van uw nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als u overlijdt. Maakte u andere afspraken met uw ex-partner? Dan geldt dit niet.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op SVB.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is meer dan 45% arbeidsongeschikt.

U kunt de uitkering voor uw partner zelf aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan zelf een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan altijd een extra uitkering naast het pensioen. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Vraag uw verzekeraar of financieel adviseur om meer informatie.

Als u bij pensionering geen partner heeft, krijgt u extra pensioen voor uzelf
Heeft u geen partner als uw pensioen ingaat? Dan ruilen wij het partnerpensioen automatisch om. U krijgt dus zelf meer pensioen. Een eventuele nieuwe partner krijgt geen pensioen als u overlijdt.

Uw partner is voor ons…

 • de persoon met wie u getrouwd bent, of geregistreerd partners bent;
 • de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont.

Woont u samen? Dan geldt dit ook:

 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. U regelde dit bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.

Lees ook deze informatie
U vindt alle regels en voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons. Maar ook op mijnpensioenoverzicht.nl.

Uw kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook wezenpensioen op. Overlijdt u? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen tot hun 21e jaar. Dit is 20% van het partnerpensioen. Overlijdt uw partner ook? Dan krijgt elk kind 40% van het partnerpensioen.

Het gaat om het partnerpensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Stopt u eerder met werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het partnerpensioen dat u opbouwde tot u stopte met werken.

Er is een grens aan het wezenpensioen. Het pensioenfonds stelt een bedrag aan wezenpensioen ter beschikking van maximaal de uitkering aan 3 kinderen. Zijn er meer dan 3 kinderen? Dan wordt dit totaalbedrag over alle kinderen gelijk verdeeld.

Lees ook deze informatie
U vindt alle regels en voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons. Maar ook op mijnpensioenoverzicht.nl.

U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Lees dan ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan bij contact.