Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert

U werkt als verloskundige in de 1e lijn. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling. U kunt kiezen om het pensioen dat u eerder opbouwde mee te nemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

U vraagt dit bij ons aan via Contact. Wij maken daarvoor een berekening. Stemt u ermee in? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-. Kijk bij waardeoverdracht.

Is uw pensioen lager dan € 594,89 (2023) per jaar? Dan heeft u een ‘klein pensioen’. Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Gaat u loondienst van een ziekenhuis of zorginstelling werken? Of kiest u een ander beroep? Met een andere pensioenregeling? Dan gaat u daar pensioen opbouwen. U kunt het pensioen dat u bij ons opbouwde meenemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Heeft u een klein pensioen? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Waardeoverdracht is niet nodig als u een nieuwe baan vindt als verloskundige in de 1e lijn. U blijft dan pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. En u krijgt straks al uw pensioen van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt geen premie meer. U bouwt ook geen pensioen meer op. Dit deel van uw pensioen krijgt u straks van uw oude pensioenfonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenfonds om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een berekening met uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

 • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds? Verhoogt uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren uw pensioen, en uw oude pensioenfonds niet? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur.

De pensioenvergelijker helpt u daarbij ook. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een berekening. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

U leest meer op over onze financiële situatie op deze website bij Nieuws.

Pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Alleen als u bij ons verzekerd bent voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid verzorgen wij uw pensioenopbouw bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Het pensioenfonds betaalt dan uw premie. U bouwt dan dus pensioen op onze kosten op. Er zijn nog andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie in de Toelichting in laag 3.

Geef wijzigingen door
Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit dan altijd aan ons door.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels en voorwaarden vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u meer of minder gaat werken

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. De premie hangt af van de hoogte van uw beroepsinkomen. Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw premie.

 • Werkt u als zelfstandige? Uw premie hangt samen met uw fiscale winst van 3 jaar geleden. Gaat u dit jaar meer of minder werken? Dan betaalt u pas over 3 jaar meer of minder premie. En bouwt u vanaf dan ook meer of minder pensioen op. Uw partner en kinderen krijgen vanaf dan ook meer of minder pensioen als u overlijdt.
 • Bent u in loondienst? Dan is dit anders. Uw beroepsinkomen en de premie voor uw pensioen veranderen direct. Uw partner en kinderen krijgen dan direct meer of minder pensioen als u overlijdt.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? Neem dan contact met ons op. We maken graag een berekening voor u.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

Geef wijzigingen in uw beroepsinkomen altijd aan ons door. Wij passen uw pensioenpremie en pensioenopbouw aan.

Als u met onbetaald verlof gaat

Gaat u met onbetaald verlof? Dan stopt voor die periode de opbouw van ouderdomspensioen. U kunt dan vrijwillig pensioen blijven opbouwen. Dit kan maximaal 1,5 jaar.

Dit geldt ook

 • Tijdens onbetaald verlof blijft u verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Dit geldt in de 1e 18 maanden van uw verlof. U betaalt hiervoor premie. Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof.
 • U moet uw verlof aanmelden bij het pensioenfonds.
 • Koos u voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan blijft u verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. U blijft hiervoor wel premie betalen.

U leest meer over de voorwaarden bij Onbetaald verlof op deze website.

Als u gaat samenwonen. Of als u in het buitenland woont en u gaat trouwen of wordt geregistreerd partners

Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt.

Meld uw partner aan als u gaat samenwonen
Wilt u dat uw partner partnerpensioen krijgt als u overlijdt? Meld uw partner dan bij ons aan. Er zijn voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst. Dit regelt u bij een notaris. Stuur een kopie daarvan naar ons. Lees meer hierover bij Trouwen en/of samenwonen.

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partner? Dan hoeft u niets te doen. Wij krijgen dit automatisch door van uw gemeente. Uw partner krijgt partnerpensioen als u overlijdt.

Meld uw partner ook aan als u in het buitenland woont
Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan altijd bij ons aan. Ook als u getrouwd bent of geregistreerd partners bent.

Kijk de bedragen en voorwaarden van het partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Bedenk of u extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor uw partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat u zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering. Vraag uw verzekeraar om meer informatie.

Als u niet meer samenwoont. Of als u in het buitenland woont en u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. U legt die vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen.

Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woonde u alleen samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op ouderdomspensioen. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Uw ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot uw scheiding. Of tot uw geregistreerd partnerschap stopte. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij regelen de verdeling voor u. We trekken het pensioen voor uw ex-partner af van het pensioen voor een nieuwe partner.

Geef uw afspraken in deze situaties aan ons door

 • Wilt u niet dat uw ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een scheidingsovereenkomst. Daarin staat dat uw ex-partner afstand doet van het partnerpensioen. Laat dit wél aan ons weten.
 • Woonde u samen? En had u een samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw ex-partner óók recht op partnerpensioen als u uw partner bij ons aanmeldde. Tenzij u samen andere afspraken over het partnerpensioen maakte. Laat ons altijd weten wat uw afspraken zijn. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door van uw gemeente.

U leest meer op deze website bij Scheiden. Bijvoorbeeld hoe u uw afspraken aan ons doorgeeft.

Als u werkloos wordt

Stopt u met werken als verloskundige? Of voldoet u niet meer aan de voorwaarden van verplichte deelname? Dan bouwt u geen pensioen meer bij ons op. Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager is. Hun pensioen is dan gebaseerd op het ouderdomspensioen dat u opbouwde tot u werkloos werd.

U moet zich bij ons afmelden
U betaalt geen pensioenpremie meer als u zich afmeldt. U krijgt van ons een brief. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Daarna ontvangt u van ons elke 5 jaar een overzicht van uw pensioen bij ons.

U kunt wel vrijwillig pensioen blijven opbouwen
U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen als u stopt met werken als verloskundige. Dit heet vrijwillige voortzetting. U betaalt ook dan zelf de volledige premie. Dit kan maximaal 10 jaar. U leest meer over de voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.

Misschien kunt u ook andere maatregelen nemen
Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Krijgt u een nieuwe baan? Dan gaat u daar waarschijnlijk weer pensioen opbouwen.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u stopt
Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij SPV.

Als u vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen

U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen als u stopt met werken als verloskundige. Dit heet vrijwillige voortzetting. Zo heeft u later meer pensioen.

Dit zijn de afspraken

 • U moet zich eerst afmelden.
 • U vraagt binnen 9 maanden na afmelding vrijwillige voortzetting aan.
 • U betaalt ook nu zelf de premie.
 • U bent verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Dit kan maximaal 10 jaar.
 • U bouwt geen pensioen op via een andere baan.

U leest meer over de voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. Er zijn ook andere maatregelen. Bijvoorbeeld een verzekering.

Bent u arbeidsongeschikt en verzekerde u zich niet bij ons voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid? Maar voldoet u verder wel aan alle voorwaarden? Dan kunt u vrijwillig pensioen blijven opbouwen

Als u verhuist naar het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Neem dan contact met ons op.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Belt u met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op SVB.nl.

Kijk minimaal 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

 • op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
 • op mijnpensioenoverzicht.nl staat uw AOW en al het pensioen dat u opbouwde. U ziet ook wat u netto krijgt.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U heeft verschillende keuzes voor uw pensioen. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen gaan. Of eerst een hoger pensioen krijgen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer maken. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.

Heeft u vragen?

Bel ons gerust als u vragen heeft over uw pensioen. Misschien wilt u meer weten over een keuze. Of over wat u zelf kunt doen. U kunt ook op onze website kijken. Of stel uw vraag bij contact.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.
…uw eigen pensioenbedragen? Op mijnpensioenoverzicht.nl voor uw totale pensioen.