Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt kosten om uw pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de organisatie en administratie
    Bijvoorbeeld voor de betaling van uw pensioen en ontvangst van uw premies. Of voor goede informatie aan u. Zo verzorgen we dit Pensioen 1-2-3 en uw Uniform Pensioenoverzicht.
  • Kosten voor bestuur, toezicht en advies
  • Kosten om de pensioengelden te beheren
    Wij betalen de partijen die de pensioengelden voor ons beleggen. Ook maken we transactiekosten. Zo betalen wij kosten aan de beurs als wij aandelen of obligaties kopen. Of verkopen.

U leest meer over onze kosten in het jaarverslag in laag 3.